Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Cố Giuse Trần Hữu Bẩm thân phụ cha Phaolô Trần Hữu Dũng CSsR.

Thứ Năm, 23-07-2020 | 02:04:01

Chiều nay Thứ Tư ngày 22/07/2020 vào lúc 16h00: Cộng đoàn DCCT Sài Gòn, DCCT Học Viện Thánh Anphongsô Mai Thôn, CĐ Dự Tập, Đệ Tử DCCT, cùng một số quý cha thuộc CĐ Tỉnh Dòng… và Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một số hội đoàn về tại tư gia kính viếnvà cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho Linh hồn Ông Cố Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Photo Đức Tín GXĐMHCG_CCT

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới