Thánh lễ cầu nguyện cho cha Phaolô Nguyễn Thọ C.Ss.R

Thứ Hai, 02-12-2019 | 21:33:27

Vào lúc 15h00 cha Gioakim Nguyễn Quang Minh chủ tế cùng với quý cha trong Cộng Đoàn DCCT Châu Ổ, cha Antôn Lê Ngọc Thanh DCCT Mỹ Thuận, Giuse Phạm Văn Luật DCCT Nà Phặc, Giuse Nguyễn Văn Toản DCCT Hà Nội, Giuse Nguyễn Khánh Sơn DCCT Tây Ninh dâng Thánh lễ Tạ Ơn cầu nguyên cho Cha Phaolô Nguyễn Thọ tại Nhà Thờ Châu Ổ. Tu viện DCCT Châu Ổ.
 
Nguyện xin Chúa thương sớm đón Cha Phaolô vào trong vòng tay yêu thương của Người.
 
Pet Lam CSsR
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới