Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Thiện Ân CSsR - CSsR Nha Trang 9g 00 ngày 30/08/2018

Thứ Năm, 30-08-2018 | 12:25:09

Vào lúc 9g 00 cha Phêrô Nguyễn Quang Duy Bề trên, Thầy Fx Nguyễn Văn Hoài DCCT Huế cùng với con cháu của Cha Giuse hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, xin Chúa dón nhận Cha Giuse Phan Thiện Ân vào trong Tình Yêu của Thiên Chúa.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook