Thánh lễ các thầy Tu sĩ thừa sai cùng các Xóm Giáo 4 & 5 - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Thứ Hai, 11-06-2018 | 18:56:06

Vào lúc 18g 00 Cha Bề đặc trách phó Giám Tỉnh CSsR với các thầy Tu sĩ thừa sai cùng quý Cha Anphong Phạm Gia Thụy, Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc, Paul Lê Xuân Lộc và quí ông bà các Xóm Giáo 4 & 5 quý cha: Bề trên CĐ CSsR Hà Nội Giuse Trịnh Ngọc Hiên, cha Phêrô Hoàng Minh Tuấn nhà hưu dưỡng, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà, tu sĩ thừa sai CSsR sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Giớ trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Viếng Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới