Thánh lễ các Thầy DCCT cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo CSsR

Thứ Năm, 23-05-2019 | 17:57:50

19g00 ngày 22/05/2019 Cha phó Giám tỉnh đặ trách các Thầy DCC Việt Nam cùng với quý Thầy dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ Thừa Sai DCCT..

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới