Thánh lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo xứ Châu Khê - Gp Kon Tum

Thứ Ba, 08-10-2019 | 11:14:35

Vào lúc 9g00 Chúa Nhật ngày 06/10/2019 Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục, Gp Kon Tum về Giáo xứ Châu Khê, Giáo Hạt Măng Yang, Gp Kon Tum chủ tế thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho hơn 200 em cả Kinh và Bana trong vùng truyền giáo do anh em Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới