Thánh lễ An Táng Thầy Mátthêu Nguyễn Hữu Cầu Tu sĩ thừa sai CSsR

Thứ Ba, 06-06-2017 | 23:52:23

Thánh lễ An Táng Thầy Mátthêu Nguyễn Hữu Cầu CSsR – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới