Thánh lễ An táng Ông cố Đaminh thân Phụ cha Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR

Thứ Ba, 03-12-2019 | 00:34:23

Sáng nay ngày 02/12/2019 vào lúc 8h30 tại Nhà Thờ Giáo xứ Thái Xuân, Giáo Hạt Xuân Lộc – Đồng Nai: Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc chủ tế thánh lễ an táng cho Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Quảng thân Phụ cha Đaminh Nguyễn Đức Thông phó Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Cùng với Đức Cha Gioan có Cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích và hơn 140 cha trong TGP Sài Gòn, Gp Xuân Lộc.. , quý Cha, quý Thầy trong Dòng Chúa Cứu Thế, tất cả quý Tu Sĩ Nam Nữ cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Đaminh sớm vào hơn tôn nhan Chúa…

 

Photo Quang Trọng chuacuuthe.com – GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới