Thánh lễ An táng cha Phaolô Nguyễn Thọ CSsR

Thứ Tư, 04-12-2019 | 23:13:22

Vào lúc 8h30 ngày 03/12/2019 Đức cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế Thánh lễ An táng cha Phaolô, cùng đồng tế trong Thánh Lễ có cho tổng đại diện Giáo phận, cha Giám tỉnh DCCT và đông đảo quý cha trong Dòng và Giáo phận. cùng đông đảo quý ông bà anh chị em khắp nơi về hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho cha Phaolô…

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót sớm đón cha Phaolô vào hưởng vinh quang Nước Trời.

 

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới