Thánh lễ an táng Cha Micaen Trương Văn Hành CSsR 6g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Năm, 27-12-2018 | 23:12:17

Sáng nay lúc 6g Đức Cha Mattheu Nguyễn Văn Khôi Giám mục, Giáo Phận Quy Nhơn chủ tế Thánh lễ An Táng Cha Micaen Trương Văn Hành CSsR tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đúng 6g đoàn đồng tế tiến vào Đền Đức Mẹ… Cha Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích đại diện Nhà Dòng chào đón Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện cùng quý Cha Giáo Phận Quy Nhơn, quý Cha đồng tế trong và ngoài Nhà Dòng…

Sau Thánh lễ an táng Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh đại diện Tỉnh Dòng cám ơn Đức Cha Mátthêu, Cha Tổng Đại Diện cùng quý Cha Giáo Phận Quy Nhơn, quý Cha đồng tế trong và ngoài Nhà Dòng, quý tu sĩ nam, nữ và cộng đoàn dân Chúa đã vì tình thương mến Cha Micae đã đến tham dự Thánh lễ hiệp thông cầu nguyện cho ngài…

Xin qúy Đức Cha, quý Cha và quý tuy sĩ và cộng đoàn Dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Cha Micae sơn hưởng tôn nhan Chúa.

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook