Thánh lễ An Táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh Mục CSsR

Thứ Tư, 23-05-2018 | 05:00:00

Thánh lễ An táng cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh Mục CSsR sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23/05/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới