Thánh lễ an táng Bà cố Maria Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân CSsR

Thứ Ba, 17-07-2018 | 21:53:04

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Sang nay ngày 17/07/2018 lúc 7g 00 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Tâm, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng – Giáo Phận Đà Lạt: Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân chủ Tế Thánh lễ Tạ Ơn, An Táng Thân Mẫu là MARIA NGUYN THQUẾ.

Cùng đồng tế trong Thánh lễ An táng  có Cha Tổng Đại Diện và quý cha trong Giáo Phận Đà Lạt. cha Phó Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, quý cha Bề trên các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế: Sài gòn, Đà Lạt, Cần Giờ, Xoài Mút, Phan Thiết… và quý Cha, quý Thầy trong Dòng Chúa Cứu Thế và quý Tu Sĩ nam nữ và đông đảo quý ông bà anh chị em trong Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Phát…  quý ông bà anh chị em từ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng về hiệp Dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria.

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Xót Thương đón Bà cố Maria vào trong vòng tay yêu thương của Người…

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới