Thánh lễ An Táng Bà Cố Anna Thân Mẫu Cha Phao lô K Nhoang - Giáo Xứ B Sumrăc - Gp Đà Lạt

Thứ Hai, 10-09-2018 | 05:46:42

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25)

– Sinh năm: 1938 tại Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

– Đã an nghỉ trong Chúa lúc 13 giờ 30, thứ sáu ngày 07 tháng 09 năm 2018.

– Hưởng thọ: 80 tuổi.

– Linh cữu Bà Cố Anna được quàn tại tư gia: Thôn 2, Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

+ Nghi thức tẩn liệm và Thánh Lễ lúc 14g00, thứ bảy ngày 08/09/2018, tại tư gia(Thôn 2, Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng.)

+ Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 8g00, thứ hai, ngày 10/09/2018 tại Nhà Thờ Giáo Xứ B’Sumrăc, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

+ Sau Thánh Lễ an táng, Bà Cố Anna sẽ được chôn cất tại Nghĩa Trang Giáo Xứ B’Sumrăc.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Annasớm hưởng hạnh phúc Nước Trời.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới