Thánh Lễ 8h30 Phong Chức Phó Tế và Linh Mục Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2019

Thứ Tư, 03-07-2019 | 13:30:32

Hôm nay lúc 8h30 Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế và Linh Mục Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 03/7/2019

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới