Thánh lễ 7g00 Mồng Một Tết Canh Tý - Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Ba, 28-01-2020 | 23:26:56

Thánh lễ 7g00 sáng Mồng Một Tết, cha Bề trên chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm chủ tế, cùng với quý cha ban quản xứ dâng Thánh lễ Đầu Xuân Mới, Cầu Bình An cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong năm Mới này được đầy ơn lành từ Thiên Chúa…

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới