Thánh lễ 15h30 | 02/10/2020: Hội Lòng Chúa Thương Xót_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Bảy, 03-10-2020 | 08:24:09

Thánh lễ 15h30 Thứ Sáu Tuần 26 Thường Niên | 02/10/2020

Hội Lòng Chúa Thương Xót_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Đức Tin – GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới