Thánh lễ 15h00_24/6/2020 Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn Mừng Lễ Bổn Mạng "Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp"

Thứ Sáu, 26-06-2020 | 00:42:49

Thánh lễ 15h00_24/6/2020 Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn Mừng Lễ Bổn Mạng “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”

Cha bề trên chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm chủ tế thánh lễ, cha giuse Hòng Phúc chia sẻ Lời Chúa. cùng quý cha và anh chị em hội Hằng Cứu Giúp Sài Gòn về hiệp dâng thánh lễ Tạ ƠnChúa và Mừng KÍnh Mẹ.

Media Đức Tín gxdmhcg.net

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới