Thánh lễ 12h00 ngày 13/03/2020 Kỷ niêm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Thứ Bảy, 14-03-2020 | 09:51:52

Vào lúc 12h00 mỗi tháng, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn có Thánh lễ mừng kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào các ngày 13 trong năm 1916-1917…

Photo: Quốc Tuấn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới