Thánh Anphongsô: Lòng Thương Xót của Thiên Chúa chờ đợi tôi - người tội lỗi

Thứ Hai, 28-03-2016 | 10:16:02

20160328-SuyNiem-Anphongso-GioanNgocHai_AnhChẳng thể tìm thấy được ở đâu trong thế giới của con người một sự kiên nhẫn giống như sự kiên nhẫn mà Thiên Chúa đã dành cho con người – thụ tạo của Thiên Chúa.

Thiên Chúa chịu đựng chúng ta và tiếp tục chờ đợi chúng ta ăn năn sám hối, dù chúng ta đã làm biết bao điều xúc phạm đến Người.

Ôi Chúa ơi, những sự lăng mạ mà con đã làm – nếu không phải đối với Chúa, mà đã làm đối với anh em hay cha mẹ con – thì con đã bị trừng phạt, tống khứ từ lâu rồi. Lạy Cha giàu lòng thương xót, “xin đừng xua đuổi con khỏi Thánh Nhan Ngài” (Tv 50,13). Xin thương xót con!

Thiên Chúa có lòng thương xót vô biên. Người đã giả lơ về tội lỗi của con người và ban cho họ cơ hội, thời gian để ăn năn chừa cải: “Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải” (Kn 11,23).

Có nhiều lý do để người đời giả lơ trước những lăng mạ, hoặc vì họ thánh thiện, hiền lành, không muốn trừng phạt kẻ xúc phạm mình, hoặc người ta không đủ sức trả thù. Nhưng với Thiên Chúa của con, Chúa hoàn toàn có thể trừng phạt những kẻ xúc phạm Ngài và Ngài có thể thực hiện điều ấy bất cứ khi nào Ngài muốn. Vậy sao Ngài giả điếc làm ngơ? Con người coi thường Ngài, hứa rồi bội hứa, vậy mà Ngài lơ như không thấy, Ngài như chẳng bận tâm? Lạy Đức Chúa của con, Ngài cũng cư xử với con bằng lòng thương xót ấy.

Lạy Thiên Chúa của con, con tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã chờ đợi con với lòng thương xót vô cùng. Con thật lòng ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa, và con yêu mến Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin chuyển cầu cùng Chúa giúp con.

(S. Alfonso, da Via della salute, Parte prima – Meditazioni per ogni tempo dell’anno, Pazienza di Dio in aspettare i peccatori)

Gioan Ngọc Hải dịch

Tags: , , ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới