Thân mẫu Cha Giuse Trương Văn Minh C.Ss.R. về Nhà Chúa

Thứ Hai, 16-07-2018 | 21:00:56

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum,

và Gia Đình Linh mục Giuse Trương Văn Minh C.Ss.R.

(hiện đang phục vụ tại Giáo Xứ Phú Nhơn, hạt Chư Sê)

Trân trọng báo tin: 

Bà cố Maria Nguyễn Thị Hồng

Sinh ngày 10.01.1936
Tại Hương Khê Hà Tĩnh

Đã được Chúa gọi về lúc 18g10 Thứ Hai, ngày 16. 07. 2018

Hưởng thọ 82 tuổi.
 
Nghi Thức Tẩn Liệm lúc 7g00 sáng thứ Tư, ngày 18. 07. 2018
 
Thánh lễ An Táng lúc 8g30 sáng thứ Tư, ngày 18. 07. 2018
 

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thổ Hoàng, Giáo phận Ban Mê Thuột

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới