Thần Khí thuần khiết nhưng có thể cảm nghiệm được

Thứ Năm, 24-11-2016 | 05:00:51

hienxuong2014Có thể cảm nghiệm về Thánh Thần

Tuy khôn tả, Thần Khi không là vị thần Vô Danh không ai biết đến. Tuy không là lời, Ngài lên tiếng, một tiếng nói không sao lại được nhưng dễ nhận biết. Người ta “thấy” gió lay cây, “thấy ” tình yêu đốt cháy con tim.

Dân thánh Chúa tuy không nắm bắt được Thần Khí, lại cảm nghiệm được Ngài

  • Ngài hiện diện lúc mở màn và lúc hạ màn trình thuật Kinh Thánh (St 1; Kh 22,17)
  • Ngài gõ nhịp và sắp đặt các giai đoạn lịch sử Israel.

Thánh Gioan linh cảm thấy Ngài như một nguồn suối người ta tìm đến giải khát.

Thánh Phaolô và Thánh Luca nhìn nhận Ngài là mãnh lực truyền bá đức tin, sáng tạo con người mới. Sự hiện diện của Ngài phổ quát ở mọi nơi.

Ngài là một thực tại tuy ta không diễn tả được, nhưng cảm nghiệm được:

  • Đức Giêsu nói: “thế gian không biết Thần Khí, nhưng các con biết Ngài vì Ngài ở trong các con” (Ga 14, 17).
  • Ta biết Ngài không phải do trí tuệ đóng khung Ngài trong các ý niệm rồi suy luận, nhưng do sự hiệp thông, do sự trực giác với nhận thức chắc chắn, tuy ngoài tầm ngôn ngữ.
  • Nhờ các cảm nghiệm, thần học có thể rút ra những quy luật hoạt động của Ngài. Nhờ các “hoa trái” do sự hiện diện của Ngài, thần học khám phá ra “cây”, nghĩa là có thể mô tả hay soạn thảo theo một khoa hiện tượng học về Thần Khí.

Cảm nghiệm dẫn đến sự biết về Thánh Thần

Cảm nghiệm về Thánh Thần tiên vàn là cảm nghiệm của một dân tộc, một dân tộc được hình thành qua lịch sử nhiều thế hệ, dân tộc đó gồm:

  • Miêu duệ Abraham theo thể xác.
  • Miêu duệ Abraham nhờ tin vào Đức Kitô.

Kinh nghiệm ấy

Được lưu lại trong một pho sách, cuốn Kính Thánh của hai Giao Ước: đây là nguồn mạch dồi dào của khoa Thần Khí học, vì Kinh Thánh là lịch sử một dân tộc được Thần Khí dẫn đạo và là một cuốn sách được Ngài linh ứng.

Được bổ túc bằng “cuốn sách” tạo thành (cũng có thần khí phủ cánh từ khởi thủy) và “cuốn dày cộm” do ân sủng viết nên trong tâm can các tín hữu (2Cr 3,3).

Tuy nhiên ngôn ngữ của tạo thành có khi dị nghĩa, và ngôn ngữ của lịch sử ơn huệ trong loài người thì bất tận, vì loài người quá đông đúc. Bởi đó chỉ có Kinh Thánh là cuốn sách dễ sử dụng và phong phú đối với môn Thần Khí học.

Có nhiều cách đọc Kinh Thánh:

  • Khoa chú giải (chuyên về nghiên cứu văn bản và lịch sử) có thể xác định được ý nghĩa của chữ “ruah” hay “pneuma” theo tư duy thời xưa hoặc dõi theo sự biến đổi của nó qua nhiều giai đoạn hoặc ngay trong một tác giả.
  • Khoa thần học Kinh Thánh chẳng những tìm hiểu các tác giả Kinh Thánh mà còn tìm hiểu chính “mầu nhiệm Thần khí” bằng cách dựa vào kết quả của khoa chú giải và theo phương pháp riêng của nó để đạt mục đích: đó là nương theo các giai đoạn lịch sử hoặc đi thẳng một mạch vào điểm chóp đỉnh của lịch sử để gặt hái được mặc khải ở độ chín muội. Ta biết, hoạt động của Thần khí bộc lộ sự viên mãn của nó tại một điểm của tạo thành, trong một giây phút lịch sử rõ định: tức trong Đức Kitô và trong cuộc Vượt Qua của Ngài.

Đức Kitô, Người Con của Cha, Đấng do Cha sinh ra trong Thần Khí, là quả độc nhất vô nhị của Thần khí.

Trong cuộc phục sinh, chức con của Đức Giêsu được mặc khải hoàn toàn và Đức Giêsu nhận lấy bản thân mình hoàn toàn từ tay Thiên Chúa cho đến tận cả hiện hữu thể xác của Ngài.

Cuộc phục sinh của Đức Giêsu là việc tràn đổ toàn diện Thần khí trên nhân loại, thể hiện giữa tạo thành giòng sông mênh mang vốn từ Cha trào tuôn sang Con.

Trong Đức Kitô vinh hiển, Thần khí đến hiện diện giữa thế giới nguyên si như Ngài vốn ở trong Thiên Chúa. Chính ở nơi đây ta nhận biết được Ngài trong tất cả những gì có thể nhận biết được.

Các cuộc tỏ hiện của Thần Khí chỉ có ý nghĩa khi chúng ta hội nhập vào mầu nhiệm Đức Kitô làm Con khi được phục sinh. Các cuộc can thiệp khác của Thiên Chúa trong thế giới và lịch sử cứu độ đều xuất phát từ hành động sáng tạo và cứu thoát tập trung và cô đặc nơi Đức Kitô, Con đầu lòng cho cả tạo thành.

Vậy thần học học hỏi Thần Khí phải được soạn thảo dưới ánh sáng cuộc vượt qua của Đức Kitô.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thần Khí Thánh của Thiên Chúa”

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới