Thần khí Đức Kitô trong Hội Thánh (1)

Thứ Bảy, 27-05-2017 | 22:46:40

Đứmg trước công nghị, Đức Yêsu tuyên bố “Từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu quyền năng và đến trên mây trời (Mt 26,64)

 • Theo Đaniel “Con Người đến trên mây trời” chi Nước Trời

 • Đây chẳng những’ Đức Yêsu loan báo vinh quang đặc biệt đang chờ Ngài, mà còn loan báo việc thực hiện sứ điệp của Ngài về Nước Trời nữa.

Với cuộc phục sinh

Thân thể Ngài là Đền thờ Giao ước mới (Yn 2, 19)

Hạt lúa trổ bông phủ phê (Yn 12. 24)

Hội Thánh sinh thành

Hội Thánh được tạo lập không phải sau mà bằng chính cuộc phục sinh (như cây mọc bằng chính sự phục sinh của hạt)

Hội Thánh là thân thế Đức Kitô hiên vinh (Tp1,18 – 22)

Hội Thánh không cộng thêm vào Ngài, vì đó là chính thân thể Ngài.

Đức Yêsu sống lại vừa là cá thể Ngài, đó là cộng đồng: biến cố phục sinh là cuộc chào đời của Hội Thánh.

Chính trong Thần khí mà Cha đã phục sinh Đức Kitô

Thần khí ở đầu nguồn Hội Thánh

Tường thuật về việc Hội Thánh ra đời

Yn 20, 21 – 23 mô tả bằng những hành vi mang ý nghĩa biểu tượng và những lời nói :

Ngày đầu tuần : theo Kinh Thánh, Thiên Chúa cũng tạo dựng vào ngày đầu tuần.

Đức Kitô hà hơi có sức sáng tạo như xưa khi hơi thở Thiên Chúa là là trên mặt nước và Ađam đi vào sự sống.

Luca thì mô tả theo nhịp lịch sử :

40 ngày sau Phục sinh Đức Yêsu đăng quang.

50 ngày sau Phục sinh, Thánh Thần tràn đổ như một sự bùng nổ

Các môn đệ gồm 12 người được lãnh lời hứa ban Thánh Thần: họ làm thành Israel mới.

Luca nói rõ số 120 người đón chờ Thánh Thần: con số 12 nhân 10 có tính Hội thánh.

Thần khí có mặt ở lúc khới đầu

Dù Hội Thánh đã chào đời

Tại Yêrusalem, giữa Dân Do thái, từ hơi thở là Thần khí.

Tại một phường rối đạo, một giáo phái đã ly khai khỏi Do Thái giáo (ở Samaria)

Hoặc tại môi trường ngoại giáo lúc Thần khí bổ xuống họ (ờ Kaisaria)

Thì bao giờ cũng có Thần khí hoạt động, Thần khí khơi nguồn, sinh hạ Hội Thánh trong nhiệm tích Nước và Thần khí.

Và Thần khí tiếp tục là sự khởi đầu không ngơi nghĩ.

Để làm các cộng đoàn đã hình thành rồi được hiệp nhất nên một thân thế (1C 12, 13)

Để tiếp tục xây dựng Hội Thánh, tiếp tục Kitô hoá mọi người, vì ai cũng sanh ra là “kẻ ngoại”

Bao giờ sự khai trương của Hội Thánh cũng có địa chỉ là bản thân Đức Kitô và niên lịch (hay thời điếm) là giờ Ngài Vượt qua để cho Thần khí tuôn vọt ra tràn trề.

Hội Thánh chào đời ngay trong cái chết hiến vinh và tôn vinh, giờ phút của “mọi sự đã hoàn tất”, từ giòng nước sinh sống chay từ khe đá bị đâm thâu, ngay giây phút Đức Kitô là người Con được sinh hạ trong Thần khí cho đến tận thân xác Ngài. “Thân xác đó cũng là Hội Thánh”

Đức Kitô là Con đầu lòng được sinh hạ trong trần gian. Không có gì có thế đi trước cuộc sinh hạ đó. Trong Người con đầu lòng này, Thiên Chúa tạo dựng muôn loài, nhưng trước hết tạo dựng Hội Thánh : Hội Thánh là “con đầu lòng trong Con đầu lòng”, là thân thể Đức Kitô cách ưu đẳng hơn toàn thế vạn vật, đi trước, cả tạo thành trong kế đồ tạo dựng của Thiên Chúa.

Vì thế thư Êphêsô đã đưa cội nguồn Hội Thánh lên thấu cõi trời, trước tạo thiên lập địa (1, 3t) vì Đức Kitô vinh hiến là khơi nguyên tuyệt đối, tác phẩm đầu tiên Cha làm ra trong Thần khí.

Thần khí kết nhập vào thân thể

Thần khí hoạt động trong Đức Kitô

 • Như một quyền lực phục sinh và kết nhập vào Thân Thể Đức Kitô.
 • Làm cho Đức Yêsu phục sinh thành một cộng đồng.

Nhờ bởi Thần khí, các tín hữu kết thành Thân Thể Đức Kitô (1 C 12, 13. 27) : có sự hiện diện của Thần khí là có sự tháp nhập vào Đức Kitô và ai khồng có Thần khí thì không thuộc về Đức Kitô (Rm 8, 9; l Yn 3, 4, 13).

Thần khí của Con là Thần khí của nhập thể: cho Con được có thân xác và tháp nhập thế giới vào trong Con. Thần khí luôn hoạt động với năng lực diệu kỳ :

 • Vừa chuyển ngoại: đưa Con vào hết mức cuộc sống phàm trần.
 • Vừa thu lôi, kêu gọi loài người vào cõi thầm thâm “hiệp thông với Con” (1 C 1, 9)

Giữa lòng Hội Thánh, mãnh lực tháp nhập ấy, ngay từ bây giờ, đã thi thố trong những thực tại vật chất nhất.

 • Thần khí tạo ra một thế giới nhiệm tích mà tột đỉnh là Bí tích Tạ ơn : bánh và rượu, cũng được Hội nhập vào Đức Kitô và nên Thân thể Ngài.
 • Những người ở ngoài Hội Thánh cũng được nắm bắt môt cách nào đó và cũng trở thành Thân Thể Đức Kitô.
 • Vũ trụ vật chất đã được tiền định và có khát vọng một ngày nào đạt tới “sự tự do của con cái Thiên Chúa”. Đây là sự tiền định được ghi dấu ngay trong bản thân tạo thành, vì Thiên Chúa tạo dựng trong Đức Kitô và hướng về Đức Kitô.

Sự kết nhập vào Đức Kitô này là một thực tại.

 • Đây không chỉ là sự kết hiệp nhiều người thành một cộng đồng đức tin và sinh hoạt.
 • Mà còn là một thân thê có trước cộng đoàn : Thân thể Đức Kitô mà Thiên Chúa đã phục sinh trong Thần khí.
 • Trong thân thể này, ta trở nên một (Ga 3, 28) và mầu nhiệm Hôi Thánh bộc phát ra ngoài trong chính sự hiệp thông hữu hình với mình Đức Kitô (1C. 10, 17).

Tất cả hoạt động của Thần khí.

 • Đều tập trung vào Con, và sự hiện diện của Con trong thế giới.
 • Hoạt động này sẽ thi thố triệt để vào ngày cánh chung (Nhiêm tích Tạ ơn báo trước cuôc phục sinh chung cuộc các kẻ chết).

Thần khí phục sinh Đức Kitô tác đông cách khác biệt trong tạo thành và trong Hôi Thánh.

 • Đối với tạo thành : Đấng toàn năng thi thố bằng cưỡng chế (Tv.33,9). Người bắt mọi loài suy phục.
 • Còn đối với Hôi Thánh : quyền năng ấy lại là tình yêu vô biên (lôi kéo, mời gọi, khích lê trái tim)
 • Đức Kitô biến Hôi Thánh thành “Hiền thê” cho mình, và trở thành “Chúa chúng ta”. Vì họ thuốc về Ngài, Ngài thuộc về họ.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thần Khí Thánh của Thiên Chúa”

(Còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới