Thách thức đối với việc xây dựng một Giáo Hội Châu Phi cam kết

Thứ Hai, 05-11-2018 | 11:42:44

Giáo hội không nên để cho mình bị sa lầy trong sự im lặng về mặt ngoại giao mà xa hơn nữa là mục tiêu chân lý và công lý, nhà truyền giáo Donald Zagorénhấn mạnh. 

Linh mục Donald Zagoré thuộc Hội Truyền giáo Phi châu (SMA).

Giáo Hội Châu Phi không còn chỉ có thể rao truyền những bài thuyết giảng. Quả là hết sức cấp bách để đề xuất những quan điểm mới cụ thể, vốn sẽ hoàn toàn giải phóng người dân châu Phi.

Đây chính là lý do tại sao Giáo Hội tại Châu Phi, bằng cách giảng Tin Mừng và thực hiện công việc truyền giáo của mình, hơn bao giờ hết cần đề xuất một thế giới thay thế nơi mà những sự tốt lành của con người không còn là tài sản riêng tư của một vòng tròn quản trị suy đồi nữa.

Với sức mạnh của Tin Mừng, Giáo Hội phải có thể giải phóng những tâm hồn của người dân châu Phi đầy rẫy sự sợ hãi và lo ngại đối với tương lai của mình, không chỉ bằng lời nói mà còn bởi hành động.

Để đạt được điều này, Giáo hội sẽ cần phải tự trở thành một người bênh vực không mệt mỏi đối với sự bình đẳng và công lý xã hội cũng như cung cấp một khuôn khổ mới mà trong đó các giá trị về công lý xã hội và bình đẳng được thể hiện một cách hữu hình.

Hoạt động truyền giáo vốn không có mục tiêu cơ bản đối với việc giải phóng toàn diện nhân loại không có lý do gì để tồn tại.

Thật vậy, nếu nó thiếu đi một động lực Tin Mừng giải thoát, hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Châu Phi sẽ chẳng khác gì hơn là một sự ba hoa kiêu ngạo.

Sự thật lặp đi lặp lại liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không có bất kỳ tác động cụ thể và tích cực nào đến cuộc sống của những người kết thúc bằng cách bị đánh mất giá trị và trở nên vô dụng.

Ngày nay, nếu Giáo hội tại Châu Phi muốn tồn tại và tiếp tục có được sự tín nhiệm trong con mắt của mọi người dân, thì không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên cam kết.

Nó phải trở thành một Giáo hội không bị sa lầy trong lĩnh vực ngoại giao đến mức trở thành một tù nhân của sự im lặng và sự ù lì trì trệ nhưng là một Giáo hội tiên tri, sẵn sàng để cho mình bị vấy bẩn vì mục tiêu chân lý và công lý.

Như ĐTC Phanxicô đã viết tiên tri: “Tôi ưa thích một Giáo Hội bị bầm dập, mang đầy thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Giáo Hội ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình” (Evangelii Gaudium, số 49).

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook