Tam NhậtT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP (25-27/06/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Q.3)

Thứ Hai, 22-06-2020 | 20:57:42

TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

(25-27/06/2020 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Q.3)

I. Thứ năm (25/06) – Khai mạc Tam nhật

“Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Chủ đề: Đức Maria, mẫu gương đời sống khiêm nhường của các tín hữu.

17g30: Hành hương kính Đức Mẹ

18g00: Thánh lễ

Chủ tế: Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm

Giảng lễ: Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh

II. Thứ sáu (26/06) – Ngày thứ hai trong tam nhật

“Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.” (Lc 1,56)

Chủ đề: Đức Maria, mẫu gương đời sống phục vụ của Hội Thánh.

17g30: Hành hương kính Đức Mẹ

18g00: Thánh lễ

Chủ tế: Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước

Giảng lễ: Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh

III. Thứ bảy (27/06) – Đại lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Thưa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19,26)

Chủ đề: Đức Maria, mẫu gương đời sống “cứu giúp” mọi người.

16g00: Hành hương kính Đức Mẹ

16g30: Thánh lễ

Chủ tế: Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bich

Giảng lễ: Cha Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng

 

Kính mời anh chị em tham dự

và cầu nguyện với Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp!

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới