TAM NHẬT THÁNH - ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 2021

Thứ Năm, 01-04-2021 | 23:44:11

TAM NHẬT THÁNH – ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN 2021
a/ Thứ Năm Tuần Thánh 1/4/2021
– 5 giờ, 6 giờ đọc Kinh Phụng Vụ.
– 18 giờ 00 Thánh lễ Thiếu Nhi.
– 20 giờ 00 Thánh lễ Cộng đoàn.
Sau Thánh lễ có Kiệu Thánh Thể và có giờ Chầu luân phiên:
 
b/ Thứ Sáu Tuần Thánh 2/4/2021
– 5 giờ, 6 giờ đọc Kinh Phụng Vụ.
– 17 giờ 30 tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Thiếu nhi)
– 19 giờ 30 tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (Cộng đoàn).
 
 Sau NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM có đi chặng đàng Thánh Giá chung quanh trong Nhà Thờ.
 
c/ Thứ Bảy Tuần Thánh 3/4/2021
– 5 giờ, 6 giờ đọc Kinh Phụng Vụ.
– 18 giờ 00 Lễ Vọng Phục Sinh (Thiếu nhi)
– 21 giờ 00 Lễ Vọng Phục Sinh (Cộng đoàn)
 
—————————————-
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới