Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13/03/2019

Thứ Tư, 13-03-2019 | 21:56:42

Khai mạc Tam nhật Mừng kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

-17g 30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê Maria Hofbauer -Hướng dẫn: Cha Phaolô Trần Hữu Dũng CSsR

 

– 18g 00: Thánh lễ đồng tếĐề tài: “Thánh Clêmentê nên thánh trong ơn gọi Tận Hiến”.

Chủ tế Thánh lễ: Cha Giám Tỉnh: Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Giảng lễ:Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới