Tam Nhật Kính THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER II

Chúa Nhật, 14-03-2021 | 16:28:34

Tam Nhật Kính THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUERII
Ngày thứ 2: 13.03.2021
 
Vào lúc 16g00 ngày 13/03/2021 cộng đoàn dân chúa cùng vơi quý cha, quý thầy cùng nhau làm giờ cầu nguyện với Thánh Clêmentê: “Đời sống thánh hiến và cầu nguyện của Thánh Clêmentê”
– 16g30 Cha Phó giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chủ tế Thánh lễ Tạ ơn Chúa cùng với Thánh Clêmentê nhân dịp kết thúc Năm Thánh 200 Năm ngày Ngài về vói Chúa…

Với chủ đề “Đời sống thánh hiến và cầu nguyện của Thánh Clêmentê” Cha giảng, Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh đã chia sẻ cho cộng đoàn một cách khái quát về hành trình thi hành ơn gọi theo Chúa đầy gian lao của Thánh Cleementê…

 
 
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới