TAM NHẬT KÍNH THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER

Thứ Hai, 02-03-2020 | 22:22:25

TAM NHẬT KÍNH THÁNH CLÊMENTÊ MARIA HOFBAUER
 
(Kỷ niệm 200 năm ngày thánh nhân về trời – Khai mạc năm thánh 15.03.2020 – 15.03.2021)
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới