Tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tai Huế ngày thứ II - 26/06/2019

Thứ Năm, 27-06-2019 | 00:46:50

Bước vào tĩnh tâm ngày thứ II 26.06 vào lúc 19g15, trong tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Bổn mạng của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế, cha Bề trên chánh xứ Giuse Đinh Tiến Đức mời gọi mọi người nên thánh theo tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Cha chia sẻ với chủ đề lạc thuyết giáo, làm cho con người dựa vào suy nghĩ và lý trí hiểu biết của mình, để rồi coi mình là trung tâm và con tim không có chỗ đứng của Thiên Chúa ngự trị.

Sau thánh lễ quý cha ngồi tòa cho cộng đoàn lãnh ơn giao hòa với Chúa.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới