Tam Nhật Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Huế ngày I - 25/06/2019

Thứ Tư, 26-06-2019 | 22:05:12

Vào lúc 19g15, ngày 25.06.2019, quý cha đồng tế, quý soeurs cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế bước vào ngày tĩnh tâm đầu tiên trong tam nhật mừng kính Mẹ HCG – Bổn mạng của Giáo xứ.

Cha Augustino Lê Quý Phi chia sẻ về đề tài ngộ đạo. Thời Chúa Giêsu, các thượng tế và Pharisêu thờ phượng Thiên Chúa, nhưng lại loại trừ Thiên Chúa, cụ thể là chính Chúa Giêsu, được Chúa Cha sai đến trần gian. Con người ngày nay vẫn mang tinh thần ấy, vân đi nha thờ nhưng lại tôn vinh mình, quy về mình và nói hành, nói xấu, nói sau lưng người khác…

Sau thánh lễ, quý cha ngồi tòa giải tội, để giáo dân dọn lòng mừng lễ.

 

Tin Lm Paulphi

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới