Tài liệu hậu Thượng Hội Đồng sẽ được công bố sau Lễ Phục Sinh

Thứ Sáu, 18-03-2016 | 16:34:36

Tài liệu hậu Thượng Hội Đồng sẽ được công bố sau Lễ Phục Sinh. Đó sẽ là cách mạng , Đức Hồng y Kasper nói.

hauTHD

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh , Cha Federico Lombardi, cho biết một tông huấn có thể được công bố trong tuần thứ hai hoặc tuần thứ ba của tháng Tư.

Tông huấn này sẽ đúc kết những kết quả của hai Thượng Hội Đồng về gia đình. Tông huấn được đề ngày 19 tháng Ba, nhưng sẽ được công bố sau Lễ Phục Sinh. Tài liệu này sẽ đáp ứng sự mong đợi của thế giới ngày nay liên quan đến việc chăm sóc mục vụ gia đình, bắt đầu bằng các yêu cầu cởi mở hơn đối với các đôi hôn nhân bất hợp luật. Đó là nội dung tuyên bố của phát ngôn viên Vatican, Cha Federico Lombardi, người được trích thuật nói rằng tông huấn có thể được công bố trong tuần thứ hai hoặc tuần thứ ba của tháng Tư.

Trong một lời tuyên bố đáng chú ý, Đức Hồng y Walter Kasper được trích thuật nói rằng: “Tài liệu này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong kinh nghiệm của Giáo Hội suốt 1500 năm.”

Ngọc Huỳnh ghi (theo Vatican Insider News)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới