xung đột tại Nam Sudan

Các Giám Mục kêu gọi sự hợp tác quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Nam Sudan

Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng, một Giám mục Sudan Nam đã kêu gọi sự hợp tác giữa các nhà lãnh đạo chính trị tại địa phương và ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới