vô gia cư

Đức Thánh Cha Phanxicô với những người vô gia cư

Những người vô gia cư được ngồi ghế VIP trong Thánh Lễ cử Hành Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Đền Thánh Phêrô Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời những người vô gia cư tham dự ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới