Venezuela

“Trưng cầu dân ý nên là chủ đề chính cho việc đối thoại”

Đức Cha Roberto Lückert: “Trưng cầu dân ý nên là chủ đề chính cho việc đối thoại” Đức Cha Roberto Lückert - Giám mục Giáo phận Coro - đã có một cuộc trả lời phỏng vấn ...

Giáo hội và vai trò trung gian chính trị tại Venezuela

Các nhóm chính trị tại Venezuela tín nhiệm vào sự trung gian của Giáo Hội để có được một sự đối thoại thực sự Các thành viên thuộc Đảng Voluntad Popular - được tháp tùng bởi ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook