trợ tử

Việc trợ tử có thể giết chết ngành y tế Công Giáo Canada

Đã có một sự căng thẳng đang ngày càng gia tăng tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe tại khu vực Ontario, chỉ vài tháng sau khi Quốc hội Canada chấp thuận việc trợ ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook