trợ tử

Việc trợ tử có thể giết chết ngành y tế Công Giáo Canada

Đã có một sự căng thẳng đang ngày càng gia tăng tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe tại khu vực Ontario, chỉ vài tháng sau khi Quốc hội Canada chấp thuận việc trợ ...

Người già sẽ sợ bệnh viện khi trợ tử được hợp pháp hóa

Đức Tổng Giám mục Richard Smith Địa phận Edmonton, Alberta đã nói rằng những người cao tuổi có thể bắt đầu trở nên lo sợ bệnh viện, vì các biện pháp trợ trợ tử đã ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới