tông thư

Bình luận của Đức Hồng Y Vincent Nichols về Tông Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Hồng Y Vincent Nichols - Tổng Giám Mục Địa phận Westminster -  cho biết tiêu đề chính trong Tông Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được công bố trong tuần này, đó là ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới