Tổng Giám Mục Richard Smith

Người già sẽ sợ bệnh viện khi trợ tử được hợp pháp hóa

Đức Tổng Giám mục Richard Smith Địa phận Edmonton, Alberta đã nói rằng những người cao tuổi có thể bắt đầu trở nên lo sợ bệnh viện, vì các biện pháp trợ trợ tử đã ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới