Thiêu hủy nhà thờ

Chile: Thiêu hủy nhà thờ để giải quyết xung đột ở Mapuche là không thể biện minh

Đức Giám mục  Địa phận Temuco, Đức Cha Hector Eduardo Vargas Bastidas S.D.B. trong một lá thư gửi đến Fides, đã nêu bật tình hình sau các cuộc tấn công vào các nhà thờ xảy ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới