thầy thuốc

Giêsu - một Thầy thuốc tốt lành

Trước Chúa Giêsu, không có tội nhân được loại trừ! Bởi quyền năng chữa lành của Thiên Chúa biết rằng không có yếu đuối nào mà không thể chữa khỏi. Và điều này cho chúng ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới