suy niệm Lời Chúa

Để trở nên công dân Nước Trời

Chúa Nhật XXXIV Đức Kitô Vua (Lc 23, 35-43) Nghe bài giảng Chẳng ai chọn cha mẹ để sinh ra, chẳng ai chọn quốc gia để chào đời, thế nên khi sinh ra mỗi người mang một quốc ...

Một cuộc gặp gỡ kỳ diệu (suy niệm Lời Chúa – thứ Hai 14/11/2016)

Đức Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem, và Giêrikhô là chặng cuối của cuộc hành trình. Đến gần thành ấy, Người chữa lành một người mù và làm thay đổi số phận của anh ta ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới