“sửa sai” Đức Giáo hoàng

Hồng y Burke đã sẵn sàng cho một "hành động chính thức" để "sửa sai" Đức Giáo hoàng

Trả lời phỏng vấn của "National Catholic Register", vị hồng y người Mỹ đề cập đến thách thức trong trường hợp năm "nghi ngờ" về "Amoris Laetitia" không được trả lời. Nếu Đức Giáo Hoàng không ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook