quà tặng

Ta đóng góp gì cho Chúa? (Ga 6, 1 - 5)

Khi chú giải bài Tin mừng nói về việc Chúa hóa bánh ra nhiều hôm nay, Đức Bênêđíctô XVI bảo rằng: Dấu lạ hóa bánh ra nhiều này không được thực hiện từ cái không ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới