phong kiến

Góc ảnh: "Làm quan" qua cái nhìn của họa sĩ biếm

Ảnh từ facebook của Báo Tuổi Trẻ Cười Còn đây là bức ảnh chụp lúc 9h sáng 25/5, trước hội trường Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội. ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới