Philippines

“Án tử hình ‘không có chỗ’ trong xã hội”

"Án tử hình không có chỗ trong một xã hội văn minh", một nhóm các giáo dân thuộc Giáo Hội tại Philippines cho biết. Ủy ban Giáo Dân Philippines (CLP) cho biết án tử hình đã ...

Các Giám mục Philippines kêu gọi lần chuỗi Mân Côi cho đến ngày bầu cử

Nhắc nhở các tín hữu về sức mạnh của lời cầu nguyện, các Giám mục Philippines kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện bằng kinh Mân Côi mỗi ngày cho đến cuộc bầu cử ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới