phát triển

Từ toàn cầu hóa đến sự giàu có được chia sẻ

“Diễn giải tuyên bố bằng hành động và những cam kết trong thành quả”. Đó là hướng vận hành của thương mại toàn cầu để đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự ...

Kỷ niệm lần thứ 50 của Tổ chức Công giáo Canada vì Phát triển và Hòa bình

Để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 của Tổ chức Công giáo Canada vì Phát triển và Hòa Bình -tức Caritas Canada- vào năm 2017, Đức Cha Douglas Crosby, O.M.I - Giám mục Địa ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook