Path

Nền chính trị chào đón di dân vì biến đổi khí hậu

Hoàn cảnh của hàng triệu người di dân đang phải chạy trốn khỏi thảm họa môi trường do việc biến đổi khí hậu sẽ được đề cập, tại một Hội nghị diễn ra trong hai ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook