người trẻ

Lòng Thương Xót sẽ chữa lành những vết thương của sự chia rẽ

Giáo hội phải "không ngừng tiến tới" để đem Chúa Kitô đến với những người trẻ trong một thế giới đầy đổi thay, đại diện của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hoa Kỳ đã phát ...

Vào đời

Đây là lá thư giới thiệu bản thân, của một bạn trẻ 17 tuổi, học sinh trường chuyên của một thành phố lớn, sinh ra và được gia đình giáo dục trong niềm tin Kitô ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới