người mù thành Giêrikhô

Một cuộc gặp gỡ kỳ diệu (suy niệm Lời Chúa – thứ Hai 14/11/2016)

Đức Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem, và Giêrikhô là chặng cuối của cuộc hành trình. Đến gần thành ấy, Người chữa lành một người mù và làm thay đổi số phận của anh ta ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới