người già

Giáo Hội tại Ethiopia tổ chức Hội thảo về việc bảo vệ trẻ em

Bảo vệ trẻ em là một sứ mạng được Thiên Chúa trao phó cho tất cả mọi người Ủy ban Phát triển Xã hội Giáo Hội Công giáo Ethiopia (ECC SDCO) quy tụ những người dấn ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới