Ngày Thế giới của người nghèo

Đức Thánh Cha thiết lập Ngày Thế giới của người nghèo

Trong Tông thư Misericordia et misera (Lòng thương xót và nỗi khốn cùng) vừa được ký ban hành hôm qua, 20/11, Đức Thánh Cha đã quyết định thiết lập Ngày Thế giới của người nghèo. “Đó là thời điểm của lòng ...

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook